Brukerveiledning for krets- og gruppenettsider

Gratulerer med ny nettside!

Sidene er utarbeidet for at det skal være enkelt for dere å redigere på sidene, samtidig som funksjonaliteten er god. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden. Fra og med 2023 vil alle som ønsker å få seg gruppenettside få en landingsnettside, kalt "One pager". Dette er en statisk nettside, som ikke krever mye oppdatering. Dette for å unngå potensielt mange nettsider som ikke blir oppdatert regelmessig nok. Den består av én side, som er satt sammen av flere artikler. Dette vil i de fleste tilfeller være mer enn godt nok for de fleste grupper, og dere vil kunne få inn den informasjonen som både er nyttig for gruppens medlemmer og andre som ønsker å komme i kontakt med gruppen. Dersom dere har behov for flere menyfaner, er det mulig å opprette for dere. 

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål!

Vi ønsker nettside

Har du nettside fra før, kan du se bort fra dette punktet. 

1. Velg ut en person som skal være kontaktperson og redigeringsansvarlig for gruppen eller kretsen. Send deretter en e-post til kommunikasjon@kmspeider.no med informasjon om hvilken gruppe som ønsker nettside, hvem som skal ha tilgang og gjerne informasjonen dere ønsker på nettsiden. Det er viktig at kretsen eller gruppa gir beskjed til forbundskontoret dersom kontaktperson endres.

2. Vi vil opprette en nettside til dere og dere vil få tilsendt brukernavn og passord til publiseringsløsningen. NB! Det kan være litt behandlingstid før nettsiden er i orden. 

3. Gå til kmspeider.no/corepublish og skriv inn brukernavn og passord. Gjør de endringene på siden som dere ønsker, eller send oppdatert tekst eller ønsker om hva som skal være til kommunikasjon@kmspeider.no

Adresser

Gruppene og kretsene får url-adresser av typen:

agder.kmspeider.no

ris.kmspeider.no

Varianten kmspeider.no/agder kan settes opp om dere ønsker det.

Bilder

I denne mappa finner du bilder som du kan bruke på nettsiden deres. 

Mer informasjon om og veiledning for bruk av bilder på nettsider finner du her i nettveilederen.

Support og spørsmål

Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. Hvis det er ting som ikke virker eller det er ting du lurer på send epost til kommunikasjon@kmspeider.no, eller ring
22 99 15 50 (kl. 9-14).

Ta gjerne kontakt med oss om det er ting dere lurer på, eller om dere ønsker noe videre veiledning. Vi hjelper deg gjerne!

Her ser du nettveilederen fra 2019. Har du den gamle sidevisningen med flere menyfaner kan du slå opp i denne veilederen for å redigere i dine artikler. 

Tips: Test siden mens du redigerer!

Når du jobber med nettsidene, kan det være lurt å ha to vinduer eller tabs/faner åpne i nettleseren din; ett der du jobber i corepublish, og ett der du ser resultatene av det du gjør på gruppas/kretsens side (gruppenavn.kmspeider.no). Husk å gjøre det samme på mobilen.